آخرین رویدادهای مدرسه

  • به سایت دبستان و پیش دبستانی تمام تخصصی کاملا شناور صالحی خوش آمدید

    سلام اين سلام پر إز واقعيت سلام است دوستانم او كه برأي شما و و فرزند شما خير خواه است و همه تلاش و علمش و زندگيش كار درست كردن است به شما عزيزان دورو نزديك خوش امد ميگًويد شما را دوستداريم و ارزوي موفقيت و شادي شما برأي ما يك امر حتميست دوباره و هزار بار به شما والدين محترم و دانش أموز محترم خوش امد ميگًوييم و شما را به خداوند مهربان ميسپاريم